Professioneel
vraaggericht en
efficiënt

Ervaart u spanningen binnen de Nederlandse cultuur als gevolg van een andere culturele achtergrond?

Veroorzaken cultuurverschillen voor u problemen? Of heeft u ondersteuning, advies en coaching nodig bij het opvoeden van uw kinderen? Moet de regie in uw gezin worden hersteld? Harmonie in hulp helpt u graag!

 

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk met WMO, JW, PGB of WLZ beschikking. Meldt u aan via ons aanmeldformulier of bel ons op 0318 – 756 918

Heeft u een klacht?

Is iets niet helemaal goed verlopen? Heeft u een klacht? Vult u uw klacht in op ons klachtenformulier.

Harmonie in hulp is er voor:

volwassenen en gezinnen

Gezinnen

Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden.

Volwassenen

Professioneel, vraaggericht en efficiënt. De hulp begint met een kennismakingsgesprek met u en uw mantelzorger. Hierbij zullen wij, samen met u, ons verdiepen in uw omstandigheden en zorgvraag.

Jeugd

Jeugd

Wanneer een kind of jongere vastloopt in zijn of haar ontwikkeling, biedt Harmonie in hulp alle ondersteuning om deze ontwikkeling weer tot volle bloei te laten komen. De intake is gericht om snel een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van kwaliteiten, kansen, belemmeringen, verwachtingen en vaardigheden van het kind of jongere.

Jeugd

Dagbesteding

In onze huiselijke woonruimte bieden we een dag invulling die aansluit bij uw behoefte. Hebt u hulp nodig bij het vormgeven van uw dag, omdat u geen werk en studie hebt, of zit u veel thuis en voelt u zich alleen en eenzaam dan kunt zich aanmelden voor activiteiten bij Harmonie in Hulp en Zorg.

Jeugd

Respijtzorg kort verblijf

Harmonie in Hulp biedt respijtzorg aan voor een kort verblijf.

Voor deze dienst kunt u contact opnemen:
T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl

Visie

Onze samenleving is multicultureel en intercultureel. Wij kenmerken ons door diversiteit. Wij vinden het van essentieel belang dat wij met elkaar harmonieus samen leven. Wij staan voor een samenleving waarin elk individu kan participeren en functioneren. Ongeacht de achtergrond van dit individu. Harmonie in hulp is overtuigd dat cultuurverschillen geen belemmering vormen in het ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Juist door krachten van verschillende culturen te bundelen zal samenwering tot beweging en vooruitgang leiden.

Missie

Harmonie in hulp wil mensen vanuit een wij-cultuur zo goed mogelijk helpen op eigen kracht in de Nederlandse ik-cultuur te laten functioneren. Botsing tussen de wij-cultuur en ik-cultuur dient te worden voorkomen. Wij werken uit de kracht die diversiteit biedt voor relaties, opvoeding en communicatie tussen mensen.

Onze doelstellingen

Wij helpen gezinnen uit de wij-cultuur om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren. Wij helpen ouders om een juiste rol in te nemen binnen het gezin. Wij verbeteren de communicatie tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden. Harmonie in hulp geeft ouders weer de leiding terug binnen hun gezin. Kinderen uit de wij-cultuur helpen wij om niet belemmerd te worden in hun ontwikkelingsproces door hun eigen culturele achtergrond en omgeving.

Doorverwijzen

U bent zorgprofessional en u heeft een client die onze Harmonie in hulp kan gebruiken? Vult u dan het formulier in om uw client naar ons door te verwijzen.

Harmonie in hulp is gespecialiseerd in ambulante begeleiding binnen de Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg (IGGZ)

Wij beogen de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de ( geestelijke) gezondheidszorg te bevorderen met als doel: het verbeteren van fysieke, geestelijke en sociale welbevinding van onze cliënten. Hierbij richten wij ons op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze specialiteit en deskundigheid bieden wij hulp en ondersteuning aan mensen met andere culturele achtergronden, zoals vluchtelingen en immigranten.

Stichting Zorggeschil

Bent u het niet eens met de klachtbehandeling? U kunt bij Stichting Zorggeschil uw klacht indienen.
T: 0561 618711
E: info@zorggeschil.nl
W: www.zorggeschil.nl

Klachtenfunctionaris op afroep

Voor klachten in de klachtenbemiddeling:

Quasir
Mevr. L. de Boon
T: 06-48 44 55 38
E: bemiddeling@quasir.nl
W: www.quasir.nl

HKZ certificaat

Harmonie in Hulp is HKZ gecertificeerd.

Het kwaliteitssysteem van onze instelling voldoet aan de vastgestelde HKZ-normen.