Privacyverklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Harmonie in Hulp de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze webformulieren.

Cookies

Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.
De website van Harmonie in Hulp registreert gegevens over het gebruik van deze website en maakt daarbij gebruik van cookies. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

Formulieren op harmonieinhulp.nl

Op onze website gebruiken wij een contact-, een klachten-, een aanmeld- en een doorverwijzingsformulier waar wordt gevraagd om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in ons e-mailprogramma en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, klachtmelding, hulpaanvraag of doorverwijzing. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Goed om te weten

– U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
– Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken.