Gezinnen

Werkwijze

Professioneel, methodiek en doelgericht

Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.
Onze doelstelling is om mensen te helpen sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.

  • We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van:
  • Materiële en immateriële hulp;
  • begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband;
  • kort- en langdurige hulpverlening;
  • ouderenzorg en thuiszorg;
  • vrouwen- en mannengroep

Het hulpproces bij Harmonie in Hulp zal beginnen met een kennismaking tijdens een intakegesprek. Hierbij zullen wij, samen met hulpvrager, ons verdiepen in hun hulpvraag. Nadat prioriteiten in de hulpvraag zijn gesteld, zullen wij in samenwerking met de cliënt in actie komen om de doelstellingen te bereiken. Wij zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Cliënten moeten door het Sociale Wijkteam naar ons worden doorverwezen.

Mocht u hierover meer informatie willen hebben, dan kunt u via telefoonnummer 0318-756918 contact opnemen met mw. Farangis Osivand of mw. Wahide Naser.

Begeleiding individueel en/of in groepsverband

Tijdens de individuele begeleiding brengen wij de huidige leefsituatie van cliënt in kaart om inzicht te krijgen zijn/haar omstandigheden en problematiek. Wij stellen de hulpvraag vast en stellen prioriteiten. In samenwerking met de cliënt zal een begeleidingsplan worden opgesteld. Uiteraard zal de cliënt in het ontdekken van zijn of haar eigen kracht worden ondersteund, waardoor het eigen oplossingsvermogen zal worden vergroot. In deze fase zal de individuele begeleiding aansluiten bij de groepsbegeleiding. Tijdens groepsbegeleiding bieden wij, sociale vaardigheidstrainingen, communicatieve trainingen, psycho-educatie en informatie aan m.b.t.: relaties, opvoeding, seksualiteit, normen en waarden en regels die in de Nederlandse samenleving van belang zijn.

Om eenzaamheid van de cliënten te verminderen bieden wij gezamenlijke en leuke activiteiten aan, zoals tekenen, samen koken, schilderen, spelletjes doen en wandelen.

We bieden aan: materiële en immateriële hulp

Materiële hulpverlening houdt in dat cliënten bij alle schriftelijke correspondenties en administratieve werkzaamheden (m.b.t. de hulpvraag van de cliënt), wordt geholpen. Ook helpen wij onze cliënten in hun communicatie met andere disciplines zoals huisartsen, scholen en de gemeente. Deze vorm van begeleiding verzorgen wij zowel individueel als in groepsverband.

Kortdurende hulp

Het verlichten van moeilijke en belastende leefsituatie is het doel van de kortdurende hulpverleningsproces. De negatieve leefomstandigheden zullen ten behoeve van de langdurige hulpverlening draaglijker worden gemaakt. Tijdens de langdurige hulpverlening zullen wij in nauwe samenwerking met de cliënt, intensief aandacht besteden aan de volgende drie punten:

  • Preventie: samen met de cliënt zullen we voorkomen dat de problematiek zich verder zal uitbreiden.
  • Adviseren: cliënt krijgt intensieve begeleiding, zowel individueel als in groepsverband om de ongewenste situatie naar de gewenste situatie te veranderen.
  • Coaching: cliënt krijgt voldoende hulp en ondersteuning om de gewenste situatie in stand te houden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk met WMO of PGB beschikking. Meldt u aan via ons aanmeldformulier.

Doorverwijzen

U bent zorgprofessional en u heeft een client die onze Harmonie in hulp kan gebruiken? Vult u dan het formulier in.