Volwassenen

Professional, vraaggericht en efficiƫnt.
De hulp begint met een kennismakingsgesprek met u. Hierbij zullen wij, samen met u, ons verdiepen in uw omstandigheden en zorgvraag. Aan de hand van uw zorgvraag gaan we contact leggen met andere disciplines en zorginstellingen om uw zorg zo snel en goed mogelijk te starten. We willen de zorg in harmonie brengen met uw wensen en harmoniƫrende samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende zorgverleners. We geven professionele begeleiding en advies overbelastingen te voorkomen.

Wij als multiculturele team, de begeleiders en therapeuten van Harmonie in hulp beheersen de volgende talen: Nederlands, Perzisch, Dari, Turks, Azeri, Somalisch,Syrisch en Engels. Deze hulpverleners willen hun kracht en professionaliteit, hun kennis van de regelgeving in de zorg, hun deskundigheid en medische kennis, gebruiken om u te begeleiden.

  • Ouderen professionele volwaardige zorg en aandacht geven.
  • Geven van passende verzorging en verpleging in eigen omgeving die aansluit bij leefwereld en zorgvraag van de oudere.
  • Zorg geven met als doel behoud van zelfstandigheid op de levensterreinen waar dat mogelijk is.
  • De familieleden die mantelzorg verlenen krijgen voldoende professionele advies en begeleiding in thuissituatie.
  • Voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk met WMO of PGB beschikking. Meldt u aan via ons aanmeldformulier.

Doorverwijzen

U bent zorgprofessional en u heeft een client die onze Harmonie in hulp kan gebruiken? Vult u dan het formulier in.