Klachtenformulier

Klachtenformulier

Wilt u melding maken van een incident, geweld of calamiteit, dan kunt u het onderstaande Meldingsformulier daarvoor gebruiken.
U kunt dit formulier downloaden, invullen en naar ons opsturen of e-mailen.
Per post: Harmonie in Hulp, Nieuweweg 36, 3901 BE, Veenendaal
Per e-mail: info@harmonieinhulp.nl

Download Meldingsformulier van Incident, calamiteit of geweld. (Word document)

Een klacht deponeren bij Quasir

U kunt ook direct, zonder tussenkomst van Harmonie in Hulp, een klacht deponeren bij Quasir door een email te sturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Contact:
Nieuweweg 36
3901 BE Veenendaal

T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
info@harmonieinhulp.nl