Respijtzorg kort verblijf

Harmonie in Hulp biedt respijtzorg voor kort verblijf

  • Ouderen professionele volwaardige zorg en aandacht geven.
  • Geven van passende verzorging en verpleging in eigen omgeving die aansluit bij leefwereld en zorgvraag van de oudere.
  • Zorg geven met als doel behoud van zelfstandigheid op de levensterreinen waar dat mogelijk is.
  • De familieleden die mantelzorg verlenen krijgen voldoende professionele advies en begeleiding in thuissituatie.
  • Voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid.

Voor deze dienst kunt u contact opnemen met Harmonie in Hulp.
T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl

Verblijfplaatsen

Harmonie in Hulp biedt respijtzorg aan voor een kort verblijf.

Voor deze dienst kunt u contact opnemen met Harmonie in Hulp.

T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk met WMO of PGB beschikking. Meldt u aan via ons aanmeldformulier.

Doorverwijzen

U bent zorgprofessional en u heeft een client die onze Harmonie in hulp kan gebruiken? Vult u dan het formulier in.