Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Harmonie in Hulp en Zorg is een intercultureel sociaal maatschappelijke zorgaanbieder (handelsregistratie 53639405 en AGB73-736406 en verleent Ambulante begeleiding aan volwassenen, jongeren en gezinnen in hun eigen taal en cultuur.

2. Verwijzen/ doorverwijzen naar HiH& Zorg

U mag zich bij HiH aanmelden via het aanmeldformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen. Ons telefoonnummer vindt u terug op onze website.

Professionals mogen via verwijsformulier op onze website mensen bij HiH aanmelden of u kunt telefonisch contact opnemen.

  • Om de begeleiding bij volwassenen en gezinnen te starten is een WMO-toekenning beschikking nodig.
  • Om de begeleiding bij jongeren te starten is een jeugd toekenning beschikking nodig
  • Voor WLZ is een WMO of CIZ-beschikking nodig

3. Hulpverleningsplan

Bij de start van de begeleiding wordt in overleg met de cliënten/ ouders en /of doorverwijzers de hoofddoelen van de begeleiding vastgesteld. Hulpverleningsplan is de handleiding van het hulpproces.

4. Afspraken met de cliënt en/ of ouder(s)

  • De begeleiding is voor de gehele duur van de indicatie.
  • Gesprekken vinden zowel plaats in de thuissituatie als op ons kantoor.
  • Samenwerking tussen de cliënten en begeleiders staat centraal

Afspraken met derde; MDO

  • In het belang van de cliënt werken we samen met andere disciplines in van de cliënt bijvoorbeeld de huisarts, ziekenhuis, school en gemeenten.

5. Kosten

De diensten van HiH & Zorg wordt vergoed door WMO/jeugd/ WLZ en PGB-toekenning beschikking.

CAK (Centraal Administratiekantoor); Cliënt moet eigen bijdrage aan het CAK betalen.

CAK-bijdrage moet rechtstreeks door de cliënt aan het CAK betaald worden. HiH & Zorg heeft hierover geen zeggenschap en verantwoordelijkheid.

Een jeugd toekenning komt niet in aanmerking voor CAK

6. Evaluatie/ bijstellen van de doelen en afsluiting

Deze vinden plaats volgens de afspraak met cliënt en verwijzer