• Gezinnen uit de wij-cultuur helpen om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren;
  • Ouders helpen om een juiste rol in te nemen binnen het gezin en de communicatie tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden te verbeteren;
  • Ouders zo goed mogelijk in staat stellen om leiding te geven aan hun gezin;
  • Kinderen uit de wij-cultuur helpen om niet belemmerd te worden in hun ontwikkelingsproces door hun eigen culturele achtergrond en omgeving.

Mw. V.M. Naser
Manager

Mw. F. Osivand
Maatschappelijk werk