Onze samenleving is multicultureel en intercultureel. Wij kenmerken ons door diversiteit. Wij vinden het van essentieel belang dat wij met elkaar harmonieus samen leven. Wij staan voor een samenleving waarin elk individu kan participeren en functioneren. Ongeacht de achtergrond van dit individu. Harmonie in hulp is overtuigd dat cultuurverschillen geen belemmering vormen in het ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Juist door krachten van verschillende culturen te bundelen zal samenwering tot beweging en vooruitgang leiden.