Onze missie: op eigen kracht functioneren

Onze missie: op eigen kracht functioneren

Harmonie in hulp wil mensen vanuit een wij-cultuur zo goed mogelijk helpen op eigen kracht in de Nederlandse ik-cultuur te laten functioneren. Botsing tussen de wij-cultuur en ik-cultuur dient te worden voorkomen. Wij werken uit de kracht die diversiteit biedt voor...
Onze visie: harmonieus samenleven

Onze visie: harmonieus samenleven

Onze samenleving is multicultureel en intercultureel. Wij kenmerken ons door diversiteit. Wij vinden het van essentieel belang dat wij met elkaar harmonieus samen leven. Wij staan voor een samenleving waarin elk individu kan participeren en functioneren. Ongeacht de...
Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Gezinnen uit de wij-cultuur helpen om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren; Ouders helpen om een juiste rol in te nemen binnen het gezin en de communicatie tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden te verbeteren; Ouders...